Drie auto's van Logistiekcentrum Stad Alkmaar tegelijkertijd op de snelweg Drie auto's van Logistiekcentrum Stad Alkmaar tegelijkertijd op de snelweg

Logistiekcentrum Stad Alkmaar B.V.

Over Logistiekcentrum Stad Alkmaar B.V.:

Professioneel transport

Jaap Schuurman geeft dagelijks leiding aan Logistiekcentrum Stad Alkmaar en zet zich sterk in voor duurzaam transportLogistiekcentrum Stad Alkmaar B.V. is een professionele vervoerder voor de zakelijke markt. Zij biedt haar opdrachtgevers verschillende logistieke oplossingen als het gaat om vervoer, opslag en distributie van goederen.

Samen met zijn broer Nico Schuurman geeft Jaap Schuurman dagelijks leiding aanLogistiekcentrum Stad Alkmaar Nico en Jaap vormen de vierde generatie van het familiebedrijf en laten zien te snappen dat een familiebedrijf doorgegeven moet worden door zich in te zetten voor duurzaam transport.

Snelle doorlooptijden, scherpe tarieven

Logistiekcentrum Stad Alkmaar levert stukgoed- en palletzendingen binnen 24 uur in Nederland, België, Luxemburg en een groot deel van Duitsland. Buiten deze gebieden hanteert Logistiekcentrum Stad Alkmaar een doorlooptijd van 48 uur. Ook Full Truck Loads (FTL) en groupage vrachten (LTL) of lengte-, volume- en zware transporten zijn voor Logistiekcentrum Stad Alkmaar geen enkel probleem. Logistiekcentrum Stad Alkmaar heeft heldere afspraken over service en performance. U kunt vertrouwen op snelle doorlooptijden en scherpe tarieven.

Multifunctioneel wagenpark

Het wagenpark van Logistiekcentrum Stad Alkmaar is net zo divers als de goederen die zij vervoert. Daarmee heeft Logistiekcentrum Stad Alkmaar een oplossing voor de meest uiteenlopende vragen, of het nu gaat om rechtstreeks vervoer, binnenstaddistributie, landelijke of Europese distributie van uw zendingen. Logistiekcentrum Stad Alkmaar staat voor vervoer op maat en vooral op tijd. U vertrouwt hen immers niet alleen uw lading, maar ook uw verplichtingen aan uw klanten toe.

Zendingen volgen

Door zendingen optimaal met elkaar te combineren, weet Logistiekcentrum Stad Alkmaar het aantal leeg gereden kilometers tot een absoluut minimum te beperken, zodat het milieu niet onnodig wordt belast. De status van alle zendingen kan worden gevolgd via track & trace. U krijgt een persoonlijke inlogcode waarmee u direct zelf orders kunt inboeken in het systeem van Logistiekcentrum Stad Alkmaar en precies kunt zien waar uw zendingen zich bevinden.

Keurmerk LTN

Het keurmerk van TLNLogistiekcentrum Stad Alkmaar heeft sinds 2008 het Keurmerk Transport & Logistiek, een overkoepelend keurmerk voor het goederenvervoer over de weg. Bedrijven die over het keurmerk beschikken, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, interne processen, communicatie, duurzaamheid en andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals milieu en veiligheid. Het keurmerk borgt kwaliteit en vakmanschap in de bedrijfsvoering. Het legt de basis voor een gezond bedrijf en richt zich op verdere groei van succesvol ondernemerschap.

Lean and Green

Lean and Green starLean and green staat voor verduurzaming door slimme logistieke samenwerking. Het verduurzamen van de logistieke keten: Dat is het doel van het Lean and Green programma. Lean and Green stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Dat gebeurt via maatregelen die zowel de milieubelasting reduceren als een kostenbesparing kunnen opleveren.

Bij de Tweede Star gaat het vooral om het anders denken en het anders doen! Niet alleen bij de aanschaf van nieuwe vrachtwagens wordt er bewust gekozen voor de allerzuinigste technieken, ook in de logistieke processen vraagt Logistiekcentrum Stad Alkmaar haar klanten mee te denken in het voorkomen van CO2-uitstoot. Zo overlegt Logistiekcentrum Stad Alkmaar met haar opdrachtgevers over het inplannen van, het combineren en/of uitbesteden van ritten, waarbij we ook gebruik maken van de capaciteiten van onze collegiale Lean & Green vervoerders uit binnenlandse en buitenlandse netwerken, zoals natuurlijk DistriXL. Hierbij staat het voorkomen van leeg gereden kilometers centraal.

Daarnaast dient een koploper een wagenpark te hebben waarbij de gemiddelde euronorm boven de 4,5 ligt, waarbij euro 6 het hoogst haalbare cijfer is. Logistiekcentrum Stad Alkmaar heeft een bedrijfswagenvloot met een euronorm van boven de 5. Hier geldt, hoe hoger de euronorm, hoe schoner de voertuigen. De bedrijfswagens van Logistiekcentrum Stad Alkmaar produceren een minimum CO2, NOX en aan fijnstof en dit houdt in dat er dus ook concreet wordt gewerkt aan een schonere luchtkwaliteit in Nederland.